Eserinizi Ücretsiz Yayımlıyoruz

Yayınevlerimiz sosyal medyada kendilerini tanıtıyorlar. Çok da iyi oluyor bu girişim. Yazın alanında bulunan kimileri de bu girişimler üstüne yorumlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Her meslekte olduğu gibi, yayın alanında da tutum ve uygulamada farklılıklar olmaktadır/olacaktır; bu gayet doğaldır.

Yazınımızın gelişmesinde yayınevlerimizin harcadığı emek, sunduğu katkı yadsınamaz.

Bugün dünya çapında ölümsüz yapıtlara imza atan yazarlarımız/şairlerimiz yetişmişse; bunlar, yayınevlerimizin sağladığı olanaklar sonucu bu onura oturmuşlardır.

Şurası bir gerçek ki okumayan bir toplumuz. Bu nedenle yayınevlerimizin işi çok zor. Çarkın dönmesi için özdeksel bir kaynağa gereksinim vardır. 

Yayıncı, bilse ki gün ışığına çıkaracağı kitaplar kapışılacak, o zaman dosya sahibinden bir katkı bekleme gereğini duymayacaktır. 

Bu girişim, kuşkusuz, belleklerde yazınsal bir tat bırakacak ve ses getirecek yapıtlar için geçerlidir.

Yazmaya hevesli bazı yazar adayları, yayınevlerine başvurmadan önce dosyalarını getiriyorlar. Onları kırmak istemiyoruz ama gerçekleri de söylemek zorundayız:

Kimi dosyaları, elimizdeki kırmızı kalemle bir gelincik tarlasına çeviriyoruz. 

Anlatım bozukluğu, yerini bulmamış sözcüklerden oluşmuş bulanık tümceler; özne, nesne, yüklem uyuşmazlığı; yazım kurallarına tekme atılmış/ noktalama imlerinden vazgeçilmiş betimlemeler…

Şimdi yukarıda saydığımız ve daha sayamadığımız bunlara benzer birçok nedenlerle dolu bir dosya, yayınevine gönderildiğinde; yayıncı, bu dosyayı geldiği gibi kitaplaştıramaz.

Çünkü kitap, sadece yazarının adıyla sergilenmiyor; onun üstünde yayınevinin de imzası var.

Bu tür bir dosya, ille de, yayımlansın deniyorsa; o zaman da bunun bir bedeli olacak kuşkusuz. Editör, yeniden yazacak onu. Kapak, dizgi, düzen, kâğıt, resim, dağıtım; kılı kıla sürünce gerçekleşmiyor hemen…

Şurası da bir gerçek: istenen bu bedel, kimi yayınevlerince bir hakkaniyet ölçüsü içinde istenmekte; kimilerince de çıta daha yukarılara çıkarılmaktadır.

Şunu da söyleyelim: Eğer yayıncı, kendisine sunulan yanlışsız bir dosyanın yazınsal bir değer taşıdığına/ ses getireceğine inanırsa; özveride bulunup bu dosyayı, bedelsiz olarak da gün ışığına çıkarabilir.

Yayınevimiz  yazın sevdalılarını kitap yazmaya çağırıyor; hem de ücretsiz.

Yeter ki gönderilen dosya, yazınsal bir değer taşısın…

​​​​​​​Saygılarımızla.

Dorlion Yayınevi