Kitap Kategorileri

Kitaplar

41 içerikten 0-24 arasındakiler gösteriliyor.

Tek Dünya

Wendell Lewis Willkie

 • Barkod : 9786253680923

on üç memleket dolaştım cumhuriyetler krallıklar mandalıklar sömürgeler gördüm deta hayret verecek kadar değişik ve çeşitli yaşama tarzları idare etme ve edilme tarzları gördüm bu ...

Demokrasi Ve Sosyalizm Nedir?

Harold Joseph Laski

 • Barkod : 9786253681425

demokrasi savaşın doğurduğu problemlerin hakkından gelmek için zorunlu olan kudreti kendinde bulacak mı sosyal problem klasik demokrasi şekilleriyle çözülebilecek mi en ileri toplumlarda ...

Kuramsal Ve Pratik Lenin Mezhebi Stalin

Haydar Rıfat

 • Barkod : 9786253681609

İhtilalci teori olmadan ihtilalci eylem olmaz bir amaç uğruna yaşamak o amaç için türlü fedak rlıkları göze almak ve dahası onu gerçekleştirmek için türlü türlü emek vermeyi beraberinde ...

Diyalektik Materyalizm Ve Tarihsel Materyalizm

Josef Stalin

 • Barkod : 9786253682491

i nsanog lu tarihin belli bir bölümünde yas adıg ı çag la geçmis dönemler arasında benzerlikleri fark etmis ve geçmis le bugün arasında geçmis s imdi ve gelecek içerisinde yer ...

Türkiye’de Sosyalizmin Tarihi

Serhan Kınıklı

 • Barkod : 9786253682453

sosyalizmin hedefleri ve birlikte getirmiş olduğu sorunları tartışmanın ve bunun üzerine akıl yürütmenin önemi büyüktür serhan kınıklı nın sosyalizm kavramını inceleyen bu kitabı sosyalist ...

Sosyalizm Ve Tekamülü

Sadrettin Celal Antel

 • Barkod : 9786254197673

sosyalizmle ilgili olarak yazılan ilk türkçe kitaplardan birisi aslında bir tanıtıcı kitap belki de uzunca bir broşür basit kısa ve şematik anlatımıyla sosyalizm hakkında bilgi sahibi olmak ...

Kamalizm

Şeref Aykut

 • Barkod : 9786254198953

kemalizm ideolojisi ve cumhuriyet halk partisi birbiriyle eş yollarda yürüyen iki oluşumdur eserde de bu şekilde anlatılmakta eserin ismi kemalizm den içeriği ise cumhuriyet halk partisi ...

Sovyet Rusya' da Zorunlu Çalıştırma

Boris Nicolaevski, David Dallin

 • Barkod : 9786254198434

sovyetler birliği nin acı dolu tablosu sürgüne tab tutularak zorunlu çalışma kamplarında ömürlerini tüketen milyonlar kadın erkek çocuk ayrımı yapılmadan oluşturulmuş binlerce kamp ve bu ...

İnsan Ve Demokrasi

Arthur Powell Davies

 • Barkod : 9786254197871

bu küçük kitap bütün amerikalıların karşılaştıkları birinci dereceden önemli bir durumun kısa bir özetidir gölgesinde yaşadığımız demokratik kıymetleri bugün komünizme karşı yaptığımız ...

İdeoloji Ve Sosyal Değişme

Dr. Ahmet Yusuf Yılmaz, Dr. Av. Faruk Yılmaz

 • Barkod : 9786254196188

İdeoloji kavramı 20 yüzyılın en çok tartışılan dahası peşine en çok düşülen kavramlardan biridir kapitalizme alternatif teori olarak ortaya çıkışından ve 20 yüzyıl başında pratikte ...

Bir Karagün Dostluğu

A. Şemsutdinov, Y. A. Bagirov

 • Barkod : 9786254079627

bir karagün dostluğu a Şemsutdinov amp y a bagirov tarafından kaleme alınmıştır kurtuluş savaşı yıllarındaki ilk diplomatik ilişkilerin başlaması 1921 yılı dostluk ve kardeşlik anlaşması ...

Savaş Üzerine - Savaşın Esasları

Carl Von Clausewitz

 • Barkod : 9786254193934

İnsanlık tarihi bir bakıma savaşlar tarihidir savaşın yüzü insana yaşattıkları değişmeyen bir gerçektir savaş çoğu zaman silahlı bir tarafsızlıktır uluslararası ilişkilerin yüzyıllardır ...

Tarihte Bireyin Rolü

Georgiy Valentinoviç Plehanov

 • Barkod : 9786254192654

doğa kurallarında insanın etkisi var mı tarihsel olayları yaratabilir miyiz tarihsel bilimin en önemli görevi nedir tutkular mı ekonomiyi ekonomi mi tutkuları belirler İnsan doğasının genel ...

XX. Yüzyıl Başında Alman Emperyalizmi ve Türkiye

Karl von Winterstetten

 • Barkod : 9786254192159

bu eser alman yazarlarından karl von winterstetten in 1913 yılında berlin bağdat neue ziele mitte leuropaischer politik adıyla münih te yayınladığı eserin dördüncü baskısından kütübhane i ...

Sosyal Devrim - İhtilal

Karl Kautsky

 • Barkod : 9786254191848

devrim İhtilal kavramı kadar üzerinde bu kadar çok tartışmanın olduğu çok az kavram vardır bu kısmen hiçbir şeyin bu kavram kadar mevcut çıkarlara ve önyargılara aykırı olmamasına ve kısmen ...

Marksizmin Temel Sorunları

Georgiy Valentinoviç Plehanov

 • Barkod : 9786254191671

İnsan kendi dünyasının dışına çıkıp onu değiştirdiğinde eş zamanlı olarak kendi dünyasını da değiştirir bu eserde plehanov marksizmi coğrafi koşulların insanı etkilemesi sosyolojideki klan ...

Yeni Bir Sosyalizm

Claude Bruclain

 • Barkod : 9786254191244

bu kitap ilk olarak fransa da le socialisme et i europe sosyalizm ve avrupa adıyla sosyalist bir dernek olan jean moulin fikir kulübü nce yayınlanmıştır marksist felsefe ve doktrininin ...

Sosyalist Düşüncenin Gelişmesi

Friedrich Engels

 • Barkod : 9786254191411

burjuvazinin toplumsal bilimi olan klasik siyasi iktisat ağırlıklı olarak sadece üretim ve takasla bağlantılı insan eylemlerinin doğrudan kastedilmiş toplumsal sonuçlarıyla meşguldür bu ...

Dönek Kautsky ve Proletarya Devrimi

V. İ. Lenin

 • Barkod : 9786254191183

lenin dönek kautsky ve proletarya devrimi isimli eserinde ekim devrimi ni hazırlayan ve takip eden süreçte bolşevikler ve menşevikler arasındaki teorik ve pratik farklılıklara eleştirel ...

Sosyalizm

Georges Bourgin, Pierre Rimbert

 • Barkod : 9786254078651

İngiliz sosyalisti bertrand russell sosyalizmi şöyle tanımlamaktadır sosyalizm toprağın ve sermayenin demokratik bir hük met biçimi altında ortak mülkiyeti anlamına gelir o k r amacıyla ...

Evrim ve Devrimler

Henri See

 • Barkod : 9786254191077

bu kitap ile 1830 İngiliz amerikan fransız ve 1848 avrupa ile 1917 rus devrimleri ayrı ayrı ve birbirlerine olan etkileri incelenerek devrimleri hazırlayan nedenler ekonomik sosyal ve ...

Reform Ya Da Devrim

Rosa Luxemburg

 • Barkod : 9786254079917

rosa luxemburg un bu eseri revizyonizmin kurucusu ve öncüsü olan berstein a yazılmış bir eleştiridir berstein ın işçi sınıfı hareketini burjuva reformculuğuyla öldürmek istemesine berstein ...

Devlet Üzerine

Karl Marx-Frıedrıch Engels

 • Barkod : 9786254191091

marx tarihsel materyalizim perspektifinden bakarak toplumdaki radikal değişimlerin ekonomi temelli olduğunu belirterek insanlık tarihini sınıf savaşımları tarihi olarak görmüştür bu şekilde ...

41 içerikten 0-24 arasındakiler gösteriliyor.