Kitap Kategorileri

Kitaplar

32 içerikten 0-24 arasındakiler gösteriliyor.

İdeoloji Ve Sosyal Değişme

Dr. Ahmet Yusuf Yılmaz, Dr. Av. Faruk Yılmaz

 • Barkod : 9786254196188

İdeoloji kavramı 20 yüzyılın en çok tartışılan dahası peşine en çok düşülen kavramlardan biridir kapitalizme alternatif teori olarak ortaya çıkışından ve 20 yüzyıl başında pratikte ...

Bir Karagün Dostluğu

A. Şemsutdinov, Y. A. Bagirov

 • Barkod : 9786254079627

bir karagün dostluğu a Şemsutdinov amp y a bagirov tarafından kaleme alınmıştır kurtuluş savaşı yıllarındaki ilk diplomatik ilişkilerin başlaması 1921 yılı dostluk ve kardeşlik anlaşması ...

Savaş Üzerine - Savaşın Esasları

Carl Von Clausewitz

 • Barkod : 9786254193934

İnsanlık tarihi bir bakıma savaşlar tarihidir savaşın yüzü insana yaşattıkları değişmeyen bir gerçektir savaş çoğu zaman silahlı bir tarafsızlıktır uluslararası ilişkilerin yüzyıllardır ...

Tarihte Bireyin Rolü

Georgiy Valentinoviç Plehanov

 • Barkod : 9786254192654

doğa kurallarında insanın etkisi var mı tarihsel olayları yaratabilir miyiz tarihsel bilimin en önemli görevi nedir tutkular mı ekonomiyi ekonomi mi tutkuları belirler İnsan doğasının genel ...

XX. Yüzyıl Başında Alman Emperyalizmi ve Türkiye

Karl von Winterstetten

 • Barkod : 9786254192159

bu eser alman yazarlarından karl von winterstetten in 1913 yılında berlin bağdat neue ziele mitte leuropaischer politik adıyla münih te yayınladığı eserin dördüncü baskısından kütübhane i ...

Sosyal Devrim - İhtilal

Karl Kautsky

 • Barkod : 9786254191848

devrim İhtilal kavramı kadar üzerinde bu kadar çok tartışmanın olduğu çok az kavram vardır bu kısmen hiçbir şeyin bu kavram kadar mevcut çıkarlara ve önyargılara aykırı olmamasına ve kısmen ...

Marksizmin Temel Sorunları

Georgiy Valentinoviç Plehanov

 • Barkod : 9786254191671

İnsan kendi dünyasının dışına çıkıp onu değiştirdiğinde eş zamanlı olarak kendi dünyasını da değiştirir bu eserde plehanov marksizmi coğrafi koşulların insanı etkilemesi sosyolojideki klan ...

Yeni Bir Sosyalizm

Claude Bruclain

 • Barkod : 9786254191244

bu kitap ilk olarak fransa da le socialisme et i europe sosyalizm ve avrupa adıyla sosyalist bir dernek olan jean moulin fikir kulübü nce yayınlanmıştır marksist felsefe ve doktrininin ...

Sosyalist Düşüncenin Gelişmesi

Friedrich Engels

 • Barkod : 9786254191411

burjuvazinin toplumsal bilimi olan klasik siyasi iktisat ağırlıklı olarak sadece üretim ve takasla bağlantılı insan eylemlerinin doğrudan kastedilmiş toplumsal sonuçlarıyla meşguldür bu ...

Dönek Kautsky ve Proletarya Devrimi

V. İ. Lenin

 • Barkod : 9786254191183

lenin dönek kautsky ve proletarya devrimi isimli eserinde ekim devrimi ni hazırlayan ve takip eden süreçte bolşevikler ve menşevikler arasındaki teorik ve pratik farklılıklara eleştirel ...

Sosyalizm

Georges Bourgin, Pierre Rimbert

 • Barkod : 9786254078651

İngiliz sosyalisti bertrand russell sosyalizmi şöyle tanımlamaktadır sosyalizm toprağın ve sermayenin demokratik bir hük met biçimi altında ortak mülkiyeti anlamına gelir o k r amacıyla ...

Evrim ve Devrimler

Henri See

 • Barkod : 9786254191077

bu kitap ile 1830 İngiliz amerikan fransız ve 1848 avrupa ile 1917 rus devrimleri ayrı ayrı ve birbirlerine olan etkileri incelenerek devrimleri hazırlayan nedenler ekonomik sosyal ve ...

Reform Ya Da Devrim

Rosa Luxemburg

 • Barkod : 9786254079917

rosa luxemburg un bu eseri revizyonizmin kurucusu ve öncüsü olan berstein a yazılmış bir eleştiridir berstein ın işçi sınıfı hareketini burjuva reformculuğuyla öldürmek istemesine berstein ...

Devlet Üzerine

Karl Marx-Frıedrıch Engels

 • Barkod : 9786254191091

marx tarihsel materyalizim perspektifinden bakarak toplumdaki radikal değişimlerin ekonomi temelli olduğunu belirterek insanlık tarihini sınıf savaşımları tarihi olarak görmüştür bu şekilde ...

Nereden Başlamalı?

Vladimir İlyiç Lenin

 • Barkod : 9786254079719

kur an ı softaca müslümanlığı yobazca ele alanları gören muhammed ben arap ım ama arap benden değildir demek zorunda kalmıştı tıpkı onun gibi bilimsel sosyalizm teori softalığı ve pratik ...

Marksizmin Kaynağı

Vladimir İlyiç Lenin

 • Barkod : 9786254079733

marx ve engels en geniş en zengin ve en derin evrim doktrini olan hegel diyalektiğini klasik alman felsefesi için son derece büyük bir kazanç olarak görmekteydiler lenin marksizmin beslemiş ...

Faşizm

Benito Mussolini, Meezza Lavecchia

 • Barkod : 9786254190421

bir görüşü en iyi şekilde öğrenmenin yolu o görüşü öne süren kişinin hayatını titizlikle incelemekten geçmektedir bu sayede görüşün neden ve nasıl ortaya çıktığı daha iyi bir şekilde ...

Faşist Devlet

Benito Mussolini

 • Barkod : 9786254079788

Önceleri diğer devletler tarafından pek umursanmayan İtalya mussolini nin kendisini hissettirmeye başladığı yıllarda güç kazanmış ve tabiri caizse masaya yumruğunu vurmaya başlamıştır ...

Babeuf'ten Dimitrof'a Sosyalist Savunmalar

Marcel Willard

 • Barkod : 9786254079931

bu inceleme ancak kahramanlarımızın bazılarını okuyucuya daha iyi tanıtmaya onları daha yakından takdir etmenize onların heyecan verici yaşantısına sokarak feda edilmiş hayatlarını ...

Aydınlar ve Sınıf Mücadeleleri

A. Casanova, Claude Prevost, Joe Metzger

 • Barkod : 9786254079597

mühendislerin teknisyenlerin alanında uzman çeşitli kişilerin ve eğitim görevlileri gibi aydınların toplumsal alan ve siyasal alanda göstermiş oldukları mücadeledeki yerleri ve durumları ...

İkinci Dünya Savaşının Gizli Belgeleri

Kolektif

 • Barkod : 9786254079610

adolf hitler ya da almanların tabiriyle führer neden türkiye ye işgal girişiminde bulunmadı hitler ve ordusu türkiye hakkında ne düşünüyordu dönemin komutanlarının birbirlerine çektiği ...

Vietnam Devrimi

Ho Chi Minh

 • Barkod : 9786254079528

sanayi devrimi nin gerçekleşmesiyle birlikte birçok ülke kendilerini daha hızlı kalkındırmak için farklı ülkeleri egemenlikleri altına almaya başlamışladır Özellikle İngiltere fransa ...

Marksizm - Devlet Üzerine

V. İ. Lenin

 • Barkod : 9786254079375

lenin bu eserinde marksist devlet öğretisi ve proletaryanın devrimdeki görevlerini ortaya koyar devletin ne olduğu neden ve nasıl parçalanması gerektiği yerine kurulacak olan işçi ...

32 içerikten 0-24 arasındakiler gösteriliyor.