Kitap Kategorileri

Kitaplar

84 içerikten 0-24 arasındakiler gösteriliyor.

İdeoloji Ve Sosyal Değişme

Dr. Ahmet Yusuf Yılmaz, Dr. Av. Faruk Yılmaz

 • Barkod : 9786254196188

İdeoloji kavramı 20 yüzyılın en çok tartışılan dahası peşine en çok düşülen kavramlardan biridir kapitalizme alternatif teori olarak ortaya çıkışından ve 20 yüzyıl başında pratikte ...

Avrupa’da Milliyetçilik Örnekleri

Dr. Ahmet Yusuf Yılmaz

 • Barkod : 9786254196218

ulus devletler ilk olarak batı avrupa da meydana gelmiştir bu dönemde merkezi kuvvetler güç kazanırken çevre yapıların güçleri azalmıştır bu durumun çeşitli nedenleri vardır İlk olarak ...

Demokrasiden Vazgeçmeye Hazır Mısınız?

İlhan Ürkmez

 • Barkod : 9786254196331

doğru sorular bizi doğru cevaplara yanlış sorular ise bizi yanlış cevaplara götürür sorular önemlidir doğru soru sormak bir beceridir ve doğru sorular her zaman soranı doğru cevapla ...

Bir Karagün Dostluğu

A. Şemsutdinov, Y. A. Bagirov

 • Barkod : 9786254079627

bir karagün dostluğu a Şemsutdinov amp y a bagirov tarafından kaleme alınmıştır kurtuluş savaşı yıllarındaki ilk diplomatik ilişkilerin başlaması 1921 yılı dostluk ve kardeşlik anlaşması ...

Seçme Yazılar

Ho Chi Minh

 • Barkod : 9786254079665

...

Türkiye De Askeri Darbelerin Sovyet Basınına Yansıması: Pravda Ve İzvestiya Gazeteleri

Nelly Sokolova

 • Barkod : 9786254192807

elinizdeki kitap pravda ve İzvestiya gazetelerinde yer alan 27 mayıs 1960 12 eylül 1980 askeri darbeleriyle 12 mart 1971 muhtırasına ilişkin haberlerin sovyet yönetimi nin yönlendirmesi ...

Savaş Üzerine - Savaşın Esasları

Carl Von Clausewitz

 • Barkod : 9786254193934

İnsanlık tarihi bir bakıma savaşlar tarihidir savaşın yüzü insana yaşattıkları değişmeyen bir gerçektir savaş çoğu zaman silahlı bir tarafsızlıktır uluslararası ilişkilerin yüzyıllardır ...

Tarihten Geleceğe Demokrasi, Kalkınma Ve Toplum

Mustafa Gür

 • Barkod : 9786254194412

bu kitap birçok alandaki birikimlerin bir arada harmanlandığı bilgi ve deneyimlerin süzgecinden geçirilmiş bir ortak akıl ürünüdür bu eser kaynak eserler statüsünde bir çalışmadır ...

Daha İyi Bir Gelecek İçin Nasıl Bir Demokrasi?

Mehmet Ektaş

 • Barkod : 9786254195037

zen budistlerinin yolda buda ya rastlarsanız öldürün dediği söylenir bununla budistlere anlatılmak istenen karşılarına kurumsallaşmış budizm in kesin fikirleri ve değişmez yargıları ...

Sosyalizm ve Sosyal Demokrasi

I. Oundassynov, S. Gribanov, V. Vassine

 • Barkod : 9786254195693

günümüz dünyasının işçi sınıfı politik arenada başlıca iki örgütlü güç olan bilimsel sosyalistler ve sosyal demokratlar tarafından temsil edilmektedir bilimsel sosyalist partilerin devrimci ...

Marksizm, Özgürlük Ve Devlet Devletsiz Sosyalizm: Anarşizm

Mihail Bakunin

 • Barkod : 9786254195532

alman amerikalı ve İngiliz emekçiler istedikleri gibi siyasi gücü ele geçirmeye çalışsınlar ama diğer ülkelerin emekçilerinin aynı enerjiyle siyasi gücü yıkma yolunda ilerlemesine izin ...

Dev Rus Iı. Büyük Petro Stalin Petronun İzleri Üzerindeki Stalin

Jean Ligny, Robert Vaucher

 • Barkod : 9786254195785

gürcü komünist devrimci ve sovyetler birliği nin lenin den sonraki lideri olan stalin ii dünya savaşı nda üstün gelen kızıl ordu nun başkomutanı ve özellikle 1930 lu yıllarda sovyet ...

Alman Faşizminin Perde Arkası Milliyetçi Sosyalizm

Hans Behrendt

 • Barkod : 9786254192753

hans behrendt 28 eylül 1889 yılında almanya nın başkenti olan berlin şehrinde doğmuştur yaşamı boyunca tiyatro sinema ve senaristlik gibi birçok görev üstlenmiştir 1930 yılının başlarında ...

Teori Siyaset Ve Dil Üzerine Günlük Notlar

Antoine De Saint Exuperey

 • Barkod : 9786254192470

antoine de saint exup ry 1900 1944 fransız pilot yazar ve şairdir Özellikle küçük prens isimli eseriyle ünlenmiştir uçaklarla 12 yaşında tanıştı evlerinin yanındaki hava alanına gizlice ...

Tarihte Bireyin Rolü

Georgiy Valentinoviç Plehanov

 • Barkod : 9786254192654

doğa kurallarında insanın etkisi var mı tarihsel olayları yaratabilir miyiz tarihsel bilimin en önemli görevi nedir tutkular mı ekonomiyi ekonomi mi tutkuları belirler İnsan doğasının genel ...

XX. Yüzyıl Başında Alman Emperyalizmi ve Türkiye

Karl von Winterstetten

 • Barkod : 9786254192159

bu eser alman yazarlarından karl von winterstetten in 1913 yılında berlin bağdat neue ziele mitte leuropaischer politik adıyla münih te yayınladığı eserin dördüncü baskısından kütübhane i ...

V. I. Lenin ve Rosa Luxemburg’da Emperyalizm Sorunu

Christian Palloix

 • Barkod : 9786254190353

emperyalizm sorununun aydınlatılması günümüzde zorunlu olarak v i lenin ve rosa luxemburg un teorik problematiğinin incelenmesinden geçer bu iki yazarın problematiği çağdaş ekonomik ...

Sosyal Devrim - İhtilal

Karl Kautsky

 • Barkod : 9786254191848

devrim İhtilal kavramı kadar üzerinde bu kadar çok tartışmanın olduğu çok az kavram vardır bu kısmen hiçbir şeyin bu kavram kadar mevcut çıkarlara ve önyargılara aykırı olmamasına ve kısmen ...

Marksizmin Temel Sorunları

Georgiy Valentinoviç Plehanov

 • Barkod : 9786254191671

İnsan kendi dünyasının dışına çıkıp onu değiştirdiğinde eş zamanlı olarak kendi dünyasını da değiştirir bu eserde plehanov marksizmi coğrafi koşulların insanı etkilemesi sosyolojideki klan ...

Yeni Bir Sosyalizm

Claude Bruclain

 • Barkod : 9786254191244

bu kitap ilk olarak fransa da le socialisme et i europe sosyalizm ve avrupa adıyla sosyalist bir dernek olan jean moulin fikir kulübü nce yayınlanmıştır marksist felsefe ve doktrininin ...

Sosyalist Düşüncenin Gelişmesi

Friedrich Engels

 • Barkod : 9786254191411

burjuvazinin toplumsal bilimi olan klasik siyasi iktisat ağırlıklı olarak sadece üretim ve takasla bağlantılı insan eylemlerinin doğrudan kastedilmiş toplumsal sonuçlarıyla meşguldür bu ...

Dönek Kautsky ve Proletarya Devrimi

V. İ. Lenin

 • Barkod : 9786254191183

lenin dönek kautsky ve proletarya devrimi isimli eserinde ekim devrimi ni hazırlayan ve takip eden süreçte bolşevikler ve menşevikler arasındaki teorik ve pratik farklılıklara eleştirel ...

Sosyalizm

Georges Bourgin, Pierre Rimbert

 • Barkod : 9786254078651

İngiliz sosyalisti bertrand russell sosyalizmi şöyle tanımlamaktadır sosyalizm toprağın ve sermayenin demokratik bir hük met biçimi altında ortak mülkiyeti anlamına gelir o k r amacıyla ...

84 içerikten 0-24 arasındakiler gösteriliyor.