Kitap Kategorileri

Kitaplar

98 içerikten 0-24 arasındakiler gösteriliyor.

Ekim Devriminin Öğrettikleri

Lev Troçki

 • Barkod : 9786253686666

leon troçki önde gelen bir bolşevik devrimci ve marksist teorisyendi rus devrimi ve sovyetler birliği nin ilk zamanlarında etkili bir politikacı dışişleri komiseri kızıl ordu nun kurucusu ...

Devlet Yönetimine Dair Denemeler

David Hume

 • Barkod : 9786253686499

david hume felsefi düşünceye ve siyaset bilimine yaptığı katkılarla tanınırken bu derlemedeki denemeleriyle siyasetin en karmaşık ve tartışmalı konularını ele alma becerisini sergiliyor ...

Demokrasilerde Beceriksizlik Kültü

Emile Faguet

 • Barkod : 9786253686451

demokrasi bir yönetim biçimi olarak kutlanırken faguet bize tüm yönleriyle bir resim sunuyor ihtişamı zaafiyetleri ve çelişkileri demokrasilerde beceriksizlik kültü kitabı demokratik ...

Tek Dünya

Wendell Lewis Willkie

 • Barkod : 9786253680923

on üç memleket dolaştım cumhuriyetler krallıklar mandalıklar sömürgeler gördüm deta hayret verecek kadar değişik ve çeşitli yaşama tarzları idare etme ve edilme tarzları gördüm bu ...

Zihniyet Devrimi Ve Yeni Bir Paradigma Ve Uygarlık İnşası

Abdullah Aydemir

 • Barkod : 9786253680831

türkiye nin günümüzde büyük bir zihniyet problemiyle karşı karşıya bulunduğu bir gerçektir bu problemi çözebilmek için de bir zihniyet devrimine ihtiyaç vardır zihniyet sorununu çözmeden ...

Bay Kemal

Kenan Işık

 • Barkod : 9786253681616

2023 seçim yılıydı muhaliflerin belki çoğunluğu kazanacak aday la seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyordu mansur yavaş ve ekrem İmamoğlu kazanabilecek adaylar olarak ön plana çıkmışlardı ...

Demokrasi Ve Sosyalizm Nedir?

Harold Joseph Laski

 • Barkod : 9786253681425

demokrasi savaşın doğurduğu problemlerin hakkından gelmek için zorunlu olan kudreti kendinde bulacak mı sosyal problem klasik demokrasi şekilleriyle çözülebilecek mi en ileri toplumlarda ...

Kuramsal Ve Pratik Lenin Mezhebi Stalin

Haydar Rıfat

 • Barkod : 9786253681609

İhtilalci teori olmadan ihtilalci eylem olmaz bir amaç uğruna yaşamak o amaç için türlü fedak rlıkları göze almak ve dahası onu gerçekleştirmek için türlü türlü emek vermeyi beraberinde ...

Sosyalizm Ve Köylü Sorunu

Vladimir İlyiç Lenin

 • Barkod : 9786253682255

sayısı milyonları bulan biz işçi halkın bugüne kadar boyun eğdiğimiz yeter kendimizi yoksul bırakıp zenginlerin menfaatine çalıştığımız yeter kendimizi bugüne kadar soydurduğumuz yeter ...

Diyalektik Materyalizm Ve Tarihsel Materyalizm

Josef Stalin

 • Barkod : 9786253682491

i nsanog lu tarihin belli bir bölümünde yas adıg ı çag la geçmis dönemler arasında benzerlikleri fark etmis ve geçmis le bugün arasında geçmis s imdi ve gelecek içerisinde yer ...

Türkiye’de Sosyalizmin Tarihi

Serhan Kınıklı

 • Barkod : 9786253682453

sosyalizmin hedefleri ve birlikte getirmiş olduğu sorunları tartışmanın ve bunun üzerine akıl yürütmenin önemi büyüktür serhan kınıklı nın sosyalizm kavramını inceleyen bu kitabı sosyalist ...

Sosyalizm Ve Tekamülü

Sadrettin Celal Antel

 • Barkod : 9786254197673

sosyalizmle ilgili olarak yazılan ilk türkçe kitaplardan birisi aslında bir tanıtıcı kitap belki de uzunca bir broşür basit kısa ve şematik anlatımıyla sosyalizm hakkında bilgi sahibi olmak ...

Kamalizm

Şeref Aykut

 • Barkod : 9786254198953

kemalizm ideolojisi ve cumhuriyet halk partisi birbiriyle eş yollarda yürüyen iki oluşumdur eserde de bu şekilde anlatılmakta eserin ismi kemalizm den içeriği ise cumhuriyet halk partisi ...

Sovyet Rusya' da Zorunlu Çalıştırma

Boris Nicolaevski, David Dallin

 • Barkod : 9786254198434

sovyetler birliği nin acı dolu tablosu sürgüne tab tutularak zorunlu çalışma kamplarında ömürlerini tüketen milyonlar kadın erkek çocuk ayrımı yapılmadan oluşturulmuş binlerce kamp ve bu ...

İnsan Ve Demokrasi

Arthur Powell Davies

 • Barkod : 9786254197871

bu küçük kitap bütün amerikalıların karşılaştıkları birinci dereceden önemli bir durumun kısa bir özetidir gölgesinde yaşadığımız demokratik kıymetleri bugün komünizme karşı yaptığımız ...

İdeoloji Ve Sosyal Değişme

Dr. Ahmet Yusuf Yılmaz, Dr. Av. Faruk Yılmaz

 • Barkod : 9786254196188

İdeoloji kavramı 20 yüzyılın en çok tartışılan dahası peşine en çok düşülen kavramlardan biridir kapitalizme alternatif teori olarak ortaya çıkışından ve 20 yüzyıl başında pratikte ...

Avrupa’da Milliyetçilik Örnekleri

Dr. Ahmet Yusuf Yılmaz

 • Barkod : 9786254196218

ulus devletler ilk olarak batı avrupa da meydana gelmiştir bu dönemde merkezi kuvvetler güç kazanırken çevre yapıların güçleri azalmıştır bu durumun çeşitli nedenleri vardır İlk olarak ...

Demokrasiden Vazgeçmeye Hazır Mısınız?

İlhan Ürkmez

 • Barkod : 9786254196331

doğru sorular bizi doğru cevaplara yanlış sorular ise bizi yanlış cevaplara götürür sorular önemlidir doğru soru sormak bir beceridir ve doğru sorular her zaman soranı doğru cevapla ...

Bir Karagün Dostluğu

A. Şemsutdinov, Y. A. Bagirov

 • Barkod : 9786254079627

bir karagün dostluğu a Şemsutdinov amp y a bagirov tarafından kaleme alınmıştır kurtuluş savaşı yıllarındaki ilk diplomatik ilişkilerin başlaması 1921 yılı dostluk ve kardeşlik anlaşması ...

Seçme Yazılar

Ho Chi Minh

 • Barkod : 9786254079665

...

Türkiye De Askeri Darbelerin Sovyet Basınına Yansıması: Pravda Ve İzvestiya Gazeteleri

Nelly Sokolova

 • Barkod : 9786254192807

elinizdeki kitap pravda ve İzvestiya gazetelerinde yer alan 27 mayıs 1960 12 eylül 1980 askeri darbeleriyle 12 mart 1971 muhtırasına ilişkin haberlerin sovyet yönetimi nin yönlendirmesi ...

Savaş Üzerine - Savaşın Esasları

Carl Von Clausewitz

 • Barkod : 9786254193934

İnsanlık tarihi bir bakıma savaşlar tarihidir savaşın yüzü insana yaşattıkları değişmeyen bir gerçektir savaş çoğu zaman silahlı bir tarafsızlıktır uluslararası ilişkilerin yüzyıllardır ...

Tarihten Geleceğe Demokrasi, Kalkınma Ve Toplum

Mustafa Gür

 • Barkod : 9786254194412

bu kitap birçok alandaki birikimlerin bir arada harmanlandığı bilgi ve deneyimlerin süzgecinden geçirilmiş bir ortak akıl ürünüdür bu eser kaynak eserler statüsünde bir çalışmadır ...

98 içerikten 0-24 arasındakiler gösteriliyor.