Kitap Kategorileri

Kitaplar

108 içerikten 0-24 arasındakiler gösteriliyor.

Türkler Ve Kraliçe Elizabeth

Ahmet Refik

 • Barkod : 9786254193354

türkler ve kraliçe elizabeth hazine i evrak vesikalarına göre İnebahtı fel ketinden iki sene sonra fransa kıralı ix ncu Şarl dan ii nci selim e bir mektup gelir mektupta tulum taraflarına ...

Cumhuriyetin Sürgünleri Yüzellilikler

Dr. Ahmet Yusuf Yılmaz

 • Barkod : 9786254193071

lozan barış antlaşması türkiye cumhuriyeti nin temelini kuran sınırlarını belirleyen uluslararası bir antlaşmadır ankara hük meti 1919 1923 yılları arasındaki süreçte mill birliğe karşı ...

Osmanlı Ülkesinde Hristiyan Türkler Ve Bizans İmparatorluğuna Katılan Türk Toplulukları

Cami Baykurt

 • Barkod : 9786254192982

cami baykurt türk asker ve siyasetçi tbmm 1 dönemde milletvekilliği ve mustafa kemal paşa nın reislik ettiği i İcra vekilleri heyeti nin ilk iki ayında dahiliye vekilliği yapmış siyaset ...

Jön Türkler Ve İttihat Ve Terakki (1860-1926)

Dr. Av. Faruk Yılmaz

 • Barkod : 9786254193019

tarık zafer tunaya türkiye de siyasal partiler adlı kitabının 3 cildinde İttihat ve terakki partisi başlığı altında bir Çağın bir kuşağın bir partinin tarihi şeklinde ifade koymuştur ...

Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu

Paul Wittek

 • Barkod : 9786052498224

paul wittek avusturyalı tarihçi doğubilimci ve yazardır belgelere dayalı bilimsel temelli olarak dikkatli çalışmalar yapan bir osmanlı tarihçisidir osmanlı tarihi paleografyası eski yazı ...

Bizans İmparatorluğu Tarihi

Charles Diehl

 • Barkod : 9786254192517

bizans ın tarihi savaşların yıkımların iktidar hırsının hayal kırıklıklarının mücadelelerin zaferlerin yenilgilerin tarihi ama aynı zamanda İstanbul un da tarihi bu kitapta hem bizans ın ...

Sosyal Devrim - İhtilal

Karl Kautsky

 • Barkod : 9786254191848

devrim İhtilal kavramı kadar üzerinde bu kadar çok tartışmanın olduğu çok az kavram vardır bu kısmen hiçbir şeyin bu kavram kadar mevcut çıkarlara ve önyargılara aykırı olmamasına ve kısmen ...

Mimar Sinan

Ahmet Refik Altınay

 • Barkod : 9786254190971

türklerin en büyük mimarı vatanı için birbirinden güzide onlarca eser üretmiş mimar sinan ı anlatan yazıların eksikliği günümüzde oldukça hissedilmektedir namıdiğer koca mimar ın başlıca ...

Şark Mektupları

Mary Wortley Montagu (Lady Montagu)

 • Barkod : 9786254190278

Şark mektupları adlı eser osmanlı devleti ne 18 yüzyıl başlarında İngiliz büyükelçisi olarak atanan milord montegü nün eşi lady montegü tarafından kaleme alınmıştır farklı bir kültürden ...

Şark Mektupları

Mary Wortley Montagu (Lady Montagu)

 • Barkod : 9786254190278

Şark mektupları adlı eser osmanlı devleti ne 18 yüzyıl başlarında İngiliz büyükelçisi olarak atanan milord montegü nün eşi lady montegü tarafından kaleme alınmıştır farklı bir kültürden ...

Dünya Barış Buhranında Boğazlar

Cemil Bilsel

 • Barkod : 9786254191459

dünya basını türk boğazlarıyla ilgilenmeye devam ediyor gün geçmiyor ki boğazlara dair bir haber bir demeç veya bir yazı basında yer almasın bununla beraber dünyanın boğazların gerçek ...

Germania

Cornelius Tacitus

 • Barkod : 9786254190438

romalı ünlü tarihçi ve devlet adamı cornelius tacitus un ms 98 yılında kaleme aldığı bu eser germania cermanya bölgesinde yaşayan halkların kavimlerin kökenini anlatan etnografik bir ...

Ege ve Yunan Tarihi – Cilt 2

Ahmet Refik Altınay

 • Barkod : 9786254190254

eski yunan tarihi çağdaş uygarlığın ilk esaslarını incelemek için büyük bir öneme sahiptir yunan kavminin tarihi yalnız dönemin iş ve ızdıraplarını ulusların kanlı ve tahripk r ...

Eski Dünya Tarihi - Cilt 1

Ahmet Refik Altınay

 • Barkod : 9786254190216

okuyuculara sunduğumuz bu eser osmanlı devleti nin son döneminde yetişmiş cumhuriyet devri nin ise ilk 15 yılında yaşamış olan ahmed refik altınay bey in büyük tarih i umum adını verdiği 6 ...

İslam Tarihi – Cilt 5

Ahmet Refik Altınay

 • Barkod : 9786254190247

İsl m tarİhİ başlığını taşıyan elinizdeki kitap ahmet refik altınay ın 1881 1937 tarİh İ umumİ adlı eserinin 5 cildidir hakkında yazılan biyografik eserde kendisine tarihi sevdiren adam ...

Kavimler Göçü – Cilt 4

Ahmet Refik Altınay

 • Barkod : 9786254190223

kavİmler gÖÇÜ başlığını taşıyan elinizdeki kitap ahmet refik altınay ın 1881 1937 tarİh İ umumİ adlı eserinin 4 cildidir hakkında yazılan biyografik eserde kendisine tarihi sevdiren adam ...

Roma Tarihi - Cilt 3

Ahmet Refik Altınay

 • Barkod : 9786254190230

roma tarİhİ başlığını taşıyan elinizdeki kitap ahmet refik altınay ın 1881 1937 tarİh İ umumİ adlı eserinin 3 cildidir hakkında yazılan biyografik eserde kendisine tarihi sevdiren adam ...

Abdülhamid'in Yıldız Hafiye Teşkilatı

Rahmi Akbaş

 • Barkod : 9786254079948

abdülhamid han Çırağan sarayı nda başlayan hayatı beylerbeyi sarayında verilen son nefes ile sona ermiştir 33 yılın hükümdar olarak 75 yıldan fazla yaşamıştır 22 eylül de başlayan yaşamı 10 ...

İstila-yı İslam

Fatma Aliye

 • Barkod : 9786254190629

osmanlı dönemi 19 asırda yaşamış olan fatma aliye hanım türk edebiyatında bir ilke imzasını atarak ilk kadın romancı olarak tarihe ismini yazdırmıştır kendinden sonra döneminin kadınlarına ...

Gizli Kadın Cemiyetleri

Marianne Monestier

 • Barkod : 9786254079771

gizli cemiyetler tarih boyunca birçok tetkiklere konu teşkil etmiştir bu kitapta amme tecessüsünden gizlenen İnisyatik cemiyetler den bahsedilmiştir cemiyetler hakkında sayısız eserler ve ...

108 içerikten 0-24 arasındakiler gösteriliyor.