Tasarım & Mizanpaj

Eserin iç tasarımı ve sayfa düzeni/dizgi hizmetlerinin yapılmasından önce o eserin yayınlanmasındaki amaç ve hitap edilecek okuyuculardan oluşacak hedef kitlenin nitelikleri dikkate alınır. Mümkün olduğu ölçüde, hedef kitlenin sosyal yapısı, kültürel düzeyi ve beğeni düzeyinin önceden tahmin edilmesine çalışılır. Grafik ve sayfa düzeni/dizgi hizmetlerinde bu öngörüler dikkate alınır.

Grafikerlerimiz, eseriniz için görsel öğeler ile yazıyı bir arada kullanarak, hedef kitleyi etkilemek, o hedef kitleye belirli bir bildiri iletmek için, esere özgü tasarımı gerçekleştirir.

Mizanpaj/Dizgi ise; bir yayın için tasarlanan sayfa düzenidir. Bir yayında bilgi ve içerik ne kadar önemli ise sayfa düzeni/dizgi de o kadar önemlidir.