Yayın Hizmetleri

Eserini bizimle yayımlamak isteyen yazarlarımızın beklentilerini önemsemekteyiz. 

Kimi dosyaları, elimizdeki kırmızı kalemle bir gelincik tarlasına çeviriyoruz: Anlatım bozukluğu; yerini bulmamış sözcüklerden oluşmuş bulanık tümceler; özne, nesne, yüklem uyuşmazlığı; yazım kurallarına tekme atılmış/ noktalama imlerinden vazgeçilmiş betimlemeler…

Bir eserin ortaya çıkması, yayınlanması yoğun emek ve zaman gerektiren bir süreçtir. Bu süreç şu aşamalardan oluşur:

1- Editörlük Hizmetleri, 2- Tasarım & Mizanpaj, 3- Kapak Tasarımı, 4- ISBN ve Bandrol alınması, 5- Matbaa Baskı Hizmeti, 6- Tanıtım ve Dağıtım Hizmetleri, 7- Eserin Yayımlanma Süreci, 8- İmza Günü Etkinliği