ISBN ve Bandrol alınması

T.C. Kültür Bakanlığı’na gerekli dokümanlarla başvurularak, baskıya hazır hâle getirilen kitap için Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) ve yeterli sayıda barkod alınması hizmetidir.